zasady terapii 

cena

Cena terapii indywidualne to $130 za sesje. Czas trwania sesji to 50 min.

Cena terapii pary to $160 za sesje. Czas trwania sesji to 50 min.

Cena za terapię dla klientów pracujących i zarabiających poza Australią może być dopasowana do cen terapii w danym kraju. Dotyczy to przedewszystkim klientów online, ale nie tylko. Każdorazowo warunki takiej terapii są omawiane przed spotkaniem, mailowo lub telefonicznie.

Sesje ze mną nie są pokrywane przez Medicare Mental Health Plan.

Jeśli cena terapii miała by się zmienić, powiadomię o tym z dwu miesięcznym wyprzedzeniem w trakcie sesji, lub mailowo.

zasady

ODWOŁYWANIE SESJI

W razie odwoływania lub zmiany terminu sesji przez klienta krócej niż 24h przed sesją, obowiązuje pełna opłata za sesję niezależnie od tego, czy sesja ta odbędzie się czy nie.

FORMY PŁATNOŚCI

Za sesje można zapłacić gotówką lub kartą  (Visa, Mastercard or Diners Club) przed lub po sesji. Można też zapłacić przelewem, najpóźniej dzień przed sesją.

POUFNOŚĆ

Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, określona przez kodeks etyczny stowarzyszenia terapeutycznego.

Poufność dotyczy zarówno danych osobowych klienta jak też tego co wydarza się w trakcie terapii oraz treści ujawnianych przez klienta.

Dane osobowe klienta nie są ujawniane nikomu. Wyjątek stanowią sytuacje regulowane prawem, gdzie terapeuta ma obowiązek prawny ujawnić dane wskazane przez sąd. Inną styuacją gdzie terapeuta ma obowiązek odstąpienia od tajemnicy zawodowej są sytuacje gdzie terapeuta ma uzasadnioną obawę, że klient może fizycznie zagrozić swojemu lub czyjemuś życiu. W obu przypadkach, jeśli tylko to możliwe, terapeuta wcześniej przedyskutuje to z klientem w trakcie sesji. 

Innym wyjątkiem od całkowitej tajemnicy zawodowej jest superwizja. Terapeuta poddaje się superwizji z superwizorem. W trakcie superwizji omawiana jest praca terapeuty i poszczególne sesje z klientami. W celu skutecznej superwizji terapeuta może ujawnić pewne informacje na temat swojego klienta, zachowując jednak anonimowość klienta i podając tylko te informacje, które są potrzebne dla wyjaśnienia tego co zrobił terapeuta w trakcie sesji. Superwizja jest standardem zawodu terapeuty i obowiązkiem w większości stoważyszeń psychoterapeutów. Terapeuta informuje każdego nowego klienta o superwizji, wyjaśnia zasięg ujawnianych informacji i ich cel oraz uzgania zgodę od klienta.

Wszelkie informacje wysyłane przez klientów do terapeuty drogą elektroniczną lub pocztą są poufne, na tyle na ile jest to w mocy terapeuty. W takich wypadkach klient bierze odpowiedzialność za to jakie informacje przekazuje w wiadomości. Niektórzy z dostawców poczty elektronicznej i kanałów komunikacji elektronicznej zbierają różne dane osobowe w celach informacyjnych i innych. Terapeuta nie ma na to wpływu.

Zasady poufności obowiązują wyłącznie terapeutę. To co klient chce ujawnić ze swojej terapii osobom trzecim i w jakiej formie, pozostaje do decyzji klienta.

Formularz kontaktowy